T 06 11 52 33 31
E info@koeneconsulting.nl

Koene Consulting


De informatievoorziening van organisaties is constant in ontwikkeling. Interne en externe ontwikkelingen die de organisatie treffen, zorgen er voor dat de noodzaak om klantgerichter, meer kosten bewust en efficiënter te werken groter wordt. Om de organisatie op het juiste pad te houden, in lijn met de doelstellingen en strategie, is het nodig een goede informatievoorziening in te richten die ondersteunt bij managementbeslissingen.

Koene Consulting helpt organisaties bij het inrichten van een transparante (management)informatie voorziening. Dit doet Koene Consulting door een vertaling te maken van de informatievraag, naar een duidelijke informatiebehoefte en het inregelen van een meetinstrument. Meer dan acht jaar ervaring en kennis is opgedaan in de private en publieke sector, daarom weet Koene Consulting waar het om draait bij het inrichten van uw informatievoorziening.